DANKIE !!!!

Baie dankie vir jou bespreking van die gearkamp in Durbanville

Neem asb kennis dat hierdie bespreking eers bevestig is sodra ons die deposito betaling ontvang het

Ons bankbesonderhede is as volg:

ABSA
G Wiid
Tjekrekening 4096890605
Tak 632005

Verwysing: Gear D + Selfoonnommmer (asb geen name as verwysing)

*** Maak asb doodseker van jou verwysing – daar is talle besprekings waar die verwysing foutief is en ons nie kan bevestig nie***

*R1380 per persoon betaalbaar

* Deposito betaalbaar om bespreking te bevestig: R400