Die veloofde naweek is bedoel vir jonger mense wat nog nie getroud is nie.

Indien eenvan julle reeds verby die ouderdom van 35 is stel ons voor dat julle eerder die huweliksnaweek bywoon. Ons het uit ondervinding geleer dat ouer paartjies meer baat vind by die naweek vir getroudes.

Oh wow, hierdie is ‘n goeie belegging vir jou huwelik. Die naweek se onderwerpe word só prakties aangebied en Gretha hanteer die belangrikste dinge wat jy moet weet.

Dis ‘n super gemaklike naweek. Jy kan daarom net kom saam kuier, saam lag, baie lekker eet en mekaar nog beter leer ken. Paartjies sê na elke naweek dat hulle oor dinge gepraat het waaroor hulleself nog nooit gesels het nie, en ook nie besef het hoe belangrik dit is nie.

Alles vanaf geldsake, familie, vriende en grense, die waarheid oor drank en pornografie, stokperdjies en ontspanning, kommunikasie en konflikhantering, seksuele intimiteit en jou wittebrood, kontrakte en kinders tot by die dieper dinge van God se verbond vir julle huwelik – dit alles word hanteer.

Die datums vir die huweliksvoorbereidingsnaweke van 2024 is as volg:

12 – 14 April
2 – 4 Augustus

Die kampe word aangebied by La’WiiDA Lodge net buite Pretoria

Verdere inligting:

  • R4250 per paartjie
  • 3dae/ 2nagte vanaf die eerste aand om 18:00 tot die laaste dag om 13:00
  • Verblyf en etes ingesluit
  • Wildrit ingesluit
  • Kursus materiaal ingesluit
  • Die kamp word in Afrikaans aangebied, maar baie Engelssprekende mense wat ‘n gemaklike Afrikaans verstaan, woon die naweek by.

Besprekings is eers geldig sodra ons bewys van deposito ontvang het saam met jou inskrywingsvorm. Die deposito is R2000. Jy kan die balans afbetaal.

Huweliks voorbereiding naweek

Naam en van van bruidegom(Required)
Naam en van van bruid(Required)
BAIE BELANGRIK: Terme en voorwaardes In die geval van kansellasie (binne 30 dae vanaf naweek/kamp) of die uitstel van ‘n bespreking en die oordrag van ‘n naweek/kamp se gelde wat reeds betaal is, is die volgende geldig: Die gelde sal net so oorgedra word na die volgende beskikbare naweek/kamp. Indien die volgende naweek/kamp se prys verskil van die een wat uitgestel is, sal die balans aangepas word om die nuwe prys te ewenaar. Indien die volgende naweek/kamp ook nie bygewoon kan word nie en weer uitgestel moet word, sal die persone hul volle betaling verbeur. Ten einde die gelde te behou wanneer die naweek/kamp vir ‘n tweede keer uitgestel word, sal dit die verantwoordelikheid van die persoon wat bespreek het bly om ‘n persoon in hulle plek te kry. Met kansellasie binne 14 dae vanaf die naweek/kamp word die volle bedrag verbeur.
Terme(Required)

Kyk gerus uit vir die volgende:

E-pos 1:

Jy sal ‘n e-pos ontvang sodra die aanlyn bespreking deur ons kantoor ontvang is. Gee asb so 3 werksdae nadat jy die besprekingsvorm ingedien het kans hiervoor. Onthou asseblief om ook in jou spam folder te kyk.

E-pos 2: (tot 5 dae ná betaling)

‘n E-pos vanaf ons kantore om jou betaling te bevestig. MOET ASSEBLIEF NIE VIR ONS KANTORE DIE BEWYS VAN BETALING AANSTUUR NIE. Sodra die betaling in ons rekening reflekteer sal ons die betaling via e-pos met jou bevestig. Gee ons kantore asb 3 – 5 werksdae kans vir hierdie e-pos agv ‘n lang administratiewe proses. Onthou asb om altyd weer in jou spam folder te kyk!

Bankbesonderhede:

ABSA
G Wiid
Tjekrekening 4096890605
Tak 632005
Verwysing: HV(die maand waarvoor jy bespreek bv. April) + Selfoonnommmer – asb geen name as verwysing
*** Maak asb doodseker van jou verwysing – daar is talle besprekings waar die verwysing inkorrek is en ons nie kan bevestig nie***

Kostes beloop R4250

* Deposito betaalbaar om bespreking te bevestig: R2500