Daar word gesê dat ‘n pa ‘n seun se eerste held is, en ‘n dogter se eerste liefde – woorde wat nie net waar  is nie, maar wat baie meer waarde dra as dit wat ons besef.  Met die kyk van hierdie kursus, sal pa’s besef dat hulle meer is as blote broodwinners of dissiplineerders – dat hulle geestelike outoriteit en voorbeeld oor generasies heen strek. Geniet die kursus – daar is ‘n gesin wat angstig wag!