KINDERDISSIPLINE

R120,00

Wanneer ons die geleentheid het om ‘n positiewe verskil te maak in die lewe van kinders en ouers word ons meedoeners in die verandering van die sameleweing. Gretha glo dat ‘n mens se opvoeding as kind, jou keuses as man of vrou en die mense wie jy kies as geselskap, jou dikwels negatief slyp en weerhou van jou Goddelike ontwerp. Wat haar egter opgewonde maak is volgehoue geleenthede tot verbetering, versterking en eindelik: lewensverandering. Gretha se bediening fokus daarop om kinders en ouers te begelei in hierdie lewensverandering. Ten einde dit te bereik, bied Gretha werkswinkels, seminare en kampe aan vir tienerdogters en – seuns in die veld van seksualiteit en leierskap. Sy het ook verskillende ouerskap CD’s om ouers te begelei in die opvoedingstaak van seksualiteit, dissipline en positiewe ouerskap. Gretha bied ook Huweliksverrykingskampe aan en tree op as motiverende spreker. Vanuit haar getuienis is dit duidelik dat God ons ervaringe gebruik en ten geode laat meewerk om met nuwe o na ons verlede te kyk en met ‘n verwagting vooruit te gaan.

Description

Kinderdissipline Disk 1

1. Begin by die begin

2. Dissipline is soos spansport

Emosionele dissipline
Orde in die huis: man, vrou en die kinders
Manipulasie
Aandag : te min en te veel

3. Slaggate in dissipline

Ouers wat maklik skuldig voel
Ouers wat hulle kinders maklik jammer kry
Wanneer ouers alles oor-analiseer
“Onskuldige” ouers
Oor-dissiplineer jy jou kind?
Volume bepaal nie jou gesag nie!

4. Basiese voorwaardes vir geslaagde dissipline

Liefde, aandag en tyd
Saamstem of saamstaan?
Onvoorwaardelike aanvaarding

5. Die ONS-beginsel

In ons huis “deel ons”; maak ons beurte & vergewe ons
Jou kind – ‘n rankplant of ‘n akkerboom

Disk 2:

1. Opdragte gee sodat jou kind luister

“Children sense authority”
Oogkontak
Stemtoon
Billike tyd

2. Selektiewe doofheid en blindheid

Kinders wat neul en “nag”
Slaaptyd – kinders wat jou heeltyd terugroep
Etenstyd – as hulle nie julle kos wil eet nie
Die spesie wat “tantrum”

3. “Time-out”

Watter kamer vir die “time-out”?
Goue reels vir ‘n gladde proses
Verwyder jou kind se “audience”

4. Pakslae

Nie die begin en die einde van dissipline nie
Wanneer is dit geldig?
Prys jou kind in die openbaar – wys hom tereg in die geheim
Kamma-kamma piets?
Ouers wat altyd ekskuus vra vir die pakslae
Eerste kontak na die tyd

Go to Top