Die vyand het nog altyd twee strategie gehad om ons grondgebied te steel. Hy maak van die begin van tyd af daarop staat dat ons hom af moet vrees, af dat ons sy bestaan moet betwyfel. Ons maak die werke van die vyand dikwels af as niks, glo naf dat ons onaantasbaar is en leef asof ons nie in ‘n oorlog gewikkel is nie. Ons dink in tradisionele oorlewering dat die satan ‘n puntstert, ‘n vurk, horings en rooi het en dat ons nie die duiwel agter elke bos moet soek nie. Hierdie witeit en onkunde maak ons blind, hou ons vasgevang en gee die vyand vatplek op ons regmatige grondgebied.

Met hierdie DVD sal jy die strategie van die vyand leer ken. Jy sal kan raaksien waar hy jou vasgevang het, jou grondgebied betree het en moontlik al geruime tyd by jou en jou voorgeslagte gesteel het. Mag hierdie MP4s met die praktiese, maklik verstaanbare verduideliking wat Gretha gee, vir jou nuwe vryheid bring, ‘n oorlogstrategie gee asook die mag van God en jou eie outoriteit in Jesus se naam op dieper maniere laat verstaan.